LETIŠTĚ CHEB - LKCB

Informace pro návštěvníky LD Cheb 2017

Deutsch Webseiten

PROGRAM LETECKÉHO DNE CHEB 2017

sobota i neděle 24. a 25. června 2017

09.00 – 12.00     Přílety vystupujících letadel

09.00 – 12.00     Lety pro veřejnost

10.00 – 13.00   4. brigáda rychlého nasazení AČR, ukázka zásahu HZS Cheb, prohlídky vybrané letecké techniky, ukázky historických automobilů a techniky a další

13.00 – 16.30     Hlavní program

17.00 –              Odlety vystupujících letadel a návštěvníků

17.00 – 20.00     Lety pro veřejnost


VSTUPENKY PRO DIVÁKY

Vstupné je možno zakoupit v předprodeji v síti TECKETPORTAL, z domova na www.ticketportal.cz a u vstupních bran v den konání akce. Sleva vstupného v předprodeji končí 17.6. ve 12:00.

Dospělí                                             250,- Kč         předprodej  210,- Kč

Děti 6 – 15 let                                    80,- Kč          předprodej    60,- Kč

Děti do 6 let, ZTP a senioři nad 70 let   zdarma

PARKOVNÉ:  50,- Kč při příjezdu na parkoviště !

POLOHA LETIŠTĚ

Letiště Cheb se nachází přibližně dva kilometry východně od města Cheb, u obce Horní Dvory. Letiště leží nedaleko silnice z Chebu do Dřenice u Jesenické přehrady.

KYVADLOVÁ DOPRAVA

Pro cestu na letiště je možné využít bezplatnou kyvadlovou dopravu. Vlaky i autobusy odjíždí z nádraží a jedou přímo na letiště. To samé platí pro cestu zpět. Vstupné se platí při vstupu do aerálu letiště.


VLASTNÍ DOPRAVA

Parkoviště pro osobní automobily přiléhá k prostoru pro diváky, nachází se na louce přímo u příjezdové cesty k letišti. V souvislosti s počasím je třeba počítat se zhoršenou kvalitou povrchu pro parkování vozidel. 

Dostanete se k nám takto:

z Chebu: kolem Kauflandu z Chebu, druhý sjezd kruhového objezdu na Maškově směr Dřenice a dále cca 2km,

z D6: sjezd Dolní Dvory, dále kolem hřbitova a třetí sjezd kruhového objezdu na Maškově směr Dřenice a dále cca 2km.


POKYNY PRO PŘÍLETY:

Informace pro přílety vlastním letadlem naleznete zde: Pro piloty

BEZPEČNOST

Areál letiště je hlídán bezpečnostní a pořadatelskou službou. Pro všechny návštěvníky chceme zajistit co nejpříjemnější zážitek. Abychom toho byli schopni, je důležité, aby každý dodržoval bezpečnostní pravidla ve svém zájmu i v zájmu všech ostatních návštěvníků akce:

Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pořadatelské a bezpečnostní služby!

Při každém vstupu do areálu má služba právo zkontrolovat platnost vaší vstupenky či identifikační pásky a provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty. Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh akce a návštěvníky bez platné vstupenky. 

Za případné průtahy při vstupu do areálu se předem omlouváme, veškeré kroky jsou činěny pro bezpečnost návštěvníků, účinkujících a nenarušení letového provozu.

ZÁKAZY

Je přísně zakázáno vnášet do areálu skleněné nádoby, plechovky, hořlaviny, zbraně, psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová světla. Bez předchozí dohody s pořadatelem je zakázáno rozdávat či umisťovat v areálu jakékoli propagační a reklamní materiály.

ODPAD A RECYKLACE

Podporujeme recyklaci odpadů. V areálu je umístěno dostatek velkokapacitních kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery jsou umístěny na frekventovaných místech areálu. Prosíme všechny návštěvníky, aby byli šetrní k životnímu prostředí a přírodním zdrojům.

UPOZORNĚNÍ

Chraňte sluch svůj i svých dětí. Některá vystoupení budou značně hlučná.

Pokud cestujete autem, myslete na to, že automobil není trezor. Neponechávejte ve vozidle rezervní klíče ani doklady. Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken (včetně střešního) a uzamčení dveří. 

 

Pořadatel přeje všem návštěvníků příjemný pobyt a mnoho krásných leteckých zážitků.