LETIŠTĚ CHEB - LKCB

Informace pro přílety na LD Cheb 2017

Deutsch Webseiten

POKYNY PRO PŘÍLETY A ODLETY

Z provozních důvodů bude na LKCB pro Letecký den Cheb 2017 v době od 23.6.17 0700 UTC do 26.6.17 SS používán výhradně 

kmitočet 135,325 (rozestup kanálu 25 kHz) s volacím znakem CHEB AIRSHOW. 

Pravidla pro přílety:

Přílet bez RDS není možný. Přilétávající letadla se ohlásí na frekvenci 135,325 CHEB AIRSHOW 2 min. před vstupem do ATZ a uvedou svoji volací značku a polohu. Dále budou instruována stanovištěm CHEB AIRSHOW. Po přistání urychleně uvolní RWY, odkud je na stojánku návštěvníků zavede Marshaller. Velitelé letadel obdrží visačky pro volný přístup k letadlu a neplatí vstupné. Osádka letadla platí vstupné. Vstup na stojánku účinkujících je ZAKÁZÁN.

Vyčkávací prostor:

V případě nutnosti je pro vyčkávání při příletu na LKCB určen prostor 2 NM severně od LKCB - okruhy levé.

Doba pro přílety:

0600-1000 UTC 24. a 25. 6. 2017. Přílet po 1000 UTC nebude umožněn.

Pravidla pro odlety:

Odlétávající letadla budou spouštět motor po ukončení hlavního programu na pokyn služby CHEB AIRSHOW. Pilot bude monitorovat kmitočet 135,325. Spouštění a pojíždění bude zahájeno na pokyn řídícího stojánky. První letadlo na vyčkávacím místě ohlásí svůj volací znak a výstupní bod z ATZ. Obdrží instrukci pro odlet a informaci ke vstupu na dráhu. Dále pilot zahlásí vstup na dráhu a vzlet. DÚ před vzletem je třeba provádět před vstupem na vzletovou dráhu.

Doba pro odlety:

Po ukončení hlavního programu (předpoklad je 1530 UTC) v sobotu 24. června a v neděli 25. června 2017.

Přílety a odlety jsou zakázány v době trvání hlavního programu tj. od 1000 UTC do ukončení hlavního programu (cca 1530 UTC)!

UPOZORNĚNÍ:

DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM, ABY NEPLÁNOVALI PŘÍLET NA POSLEDNÍ CHVÍLI. JAKÉKOLIV PŘISTÁNÍ PO 10:00 UTC NEBUDE UMOŽNĚNO!

JE TŘEBA PŘIPRAVIT SE NA NUTNOST VYČKÁVÁNÍ A MÍT DOSTATEČNOU ZÁSOBU PALIVA. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ NEBO HUSTÉHO PROVOZU BĚHEM PŘÍLETŮ A ODLETŮ JE TŔEBA POČÍTAT S VÝRAZNÝM ZDRŽENÍM, V KRAJNÍM PŘÍPADĚ I ZNEMOŽNĚNÍM ODLETŮ/ PŘÍLETŮ.

 

TĚŠÍME SE NAVIDĚNOU V CHEBU.