LETIŠTĚ CHEB - LKCB

Zamyšlení

Letecký kalendář Cheb 2017

MALÉ  ZAMYŠLENÍ  ÚVODEM (kalendář 2017 města Chebu, Luděk Matějíček)

100 let – co to vlastně znamená? V lidském životě takřka nedosažitelná meta, v životě města jen malá část jeho historie, ale v letectví se jedná takřka o historii celou. Je třeba si uvědomit, že bratři Wrightové prvně letěli v roce 1903 a už 14 let poté stojí v Chebu nádherná letecká základna s 8 hangáry plnými letadel a k tomu letecké dílny a velká kasárna. Jako vždy lidé dokázali převratný vynález, kterým letadlo bylo, zneužít k zabíjení a tak vzniklo vojenské letectvo. Tento způsob využití letadel se táhne i celou chebskou historií a k obratu ve prospěch civilního využití došlo teprve nedávno.

Tak, jak se měnily státy a společenská zřízení, měnilo se i označení chebských letadel. Monarchistické kříže vyměnily československé kokardy a vlajky, aby byly nahrazeny kříži německými a posléze opět československými znaky. To je prostě součást naší historie, někdy více, jindy méně slavné. Je to ale naše historie a my se můžeme oprávněně pyšnit tím, že jsme   nejen prvním, ale i na události nejbohatším letištěm u nás.

Současnost ale vypadá jinak než dřív. Vojenské letouny byly vystřídány civilními a provoz letiště je zaměřen především na oblast sportu a letecké turistiky. Dva na letišti působící kluby provozují především ultralehká letadla, sportovní stroje a větroně. O leteckou turistiku se starají především návštěvníci z Německa, ale i z domova nebo jiných států Evropy. Letiště poskytuje možnost leteckého výcviku, sportovního létání i třeba vyhlídkových letů.

Samostatnou kapitolou jsou chebské Letecké dny. Ty navazují na prvorepublikovou tradici a staly se vyhledávanou událostí celého regionu.

Stoleté výročí oslavíme řadou událostí, mezi nimiž na prvním místě bude velký Letecký den.

Součástí oslav budou i výstavy, přednášky a další akce. Město Cheb připravuje slavnostní PF a součástí připomínky výročí je i tento kalendář. Jeho fotografie ukáží svět pilotů a jejich letadel i krásy města a přírody viděné z ptačí perspektivy.

Zbývá odpověď na otázku co dál? Příliv nových pilotních žáků dává naději, že počet chebských pilotů dále poroste. Zbývá vyřešit stránku materiální. Válkou poničená betonová dráha se rozpadá a je nejvyšší čas na záchrannou opravu alespoň její části. Příslušný projekt je připraven a zde musíme kvitovat přístup vedení a zastupitelstva města Chebu. Všichni, stejně jako jejich předchůdci v roce 1917 jsou si velmi dobře vědomi významu letiště pro město v souvislosti s jeho rozvojem. To nás všechny naplňuje optimismem i do budoucnosti.