LETIŠTĚ CHEB - LKCB

Informace pro piloty

Deutsch Webseiten


LKCB, veřejné vnitrostátní letiště Cheb

 • Poloha: 50° 03' 59" N, 12° 24' 46" E  3 km GEO 135° Cheb
 • Nadmořská výška: 483 m / 1585 ft
 • VPD: 05/23, 1000 x 28 m, tráva (přiléhá k betonové VPD)
 •          06/24, 1000 x 18 m, beton   
 • Okruhy: SEVER (05 a 06 – levé, 23 a 24 – pravé), výška letu po okruhu 2200 ft
 • Frekvence: 120,610 MHz, volací značka: CHEB RADIO
 • Radionavigační zařízení: VOR/DME OKG 115,700 MHz, 520 m GEO 260° od ARP
 • Provozovatel: Aeroklub Karlovy Vary, z.s., VLP Tomáš Rota, tel. +420 603 776 762
 • Provozní doba: 15 APR - 5 OCT SAT, SUN, HOL 0700-1400, jinak OR 24 HR předem

Zákazy a omezení:

 • Je zakázáno přelétavat obec Podhrad
 • Je zakázáno přelétávat vodní nádrž Jesenice pod výškou 2600 ft / 867 m AMSL
 • Je nutné provést přiblížení RWY 05 a RWY 06 mimo obytnou část obce Podhrad
 • Je nutné po vzletu z RWY 23 vyhnout se obci Podhrad doprava na kurs 290°
 • Pojíždění provádět po TWY A, B, C, D, E, F (beton) a dle pokynů služby "Cheb radio"
 • Paralelní provoz na RWY 06/24, RWY 05/23 a glider stripu není povole

VFR manuál AisView  Wyndyty  

OFM Map

Pohled na VPD od SV

Pohled na VPD od jihu

Pohled na VPD od JZ


Okruhy LKCB


Levý okruh 05Pravý okruh 23