LETIŠTĚ CHEB - LKCB

Informace pro piloty

Deutsch Webseiten

Z provozních důvodů bude na LKCB pro Letecký den Cheb 2017 

v době od 23.6.17 0700 UTC do 26.6.17 SS používán výhradně kmitočet 

135.325 (rozestup kanálu 25 kHz)

s volacím znakem CHEB AIRSHOW. 

POKYNY PRO PŘÍLETY A ODLETY "LETECKÝ DEN CHEB2017"     


Dočasné opatření v souvislosti opravou betonové RWY:

od 3.4. do 3.6. probíhají práce na betonové RWY. Provoz letiště není přerušen. Beton je od vyústění pojížděčky na sever zcela uzavřený!

Travnatá dráha je dočasně přesunuta osově o 24m jižně na plachtařský strip. Provizorní dráha má rozměry 1000m x 18m.

K pojíždění a vyčkávání před vstupem na RWY je určen travnatý pás mezi betonem a provizorní RWY o šíři 25m (původní travnaté RWY).

Vyčkávací místo volte obezřetně, abyste nazasahovali do dráhy a měli rozhled "na finále" před vstupem na dráhu. Značení provedeno přemístěním vodorovného značení, modrými kužely a sudy. 

Pozor na pohyb aut a stavební techniky.LKCB, veřejné vnitrostátní letiště Cheb

  • Poloha: 50° 03' 59" N, 12° 24' 46" E  3 km GEO 135° Cheb
  • Nadmořská výška: 483 m / 1585 ft
  • VPD: 05/23, 1000 x 28 m, tráva (přiléhá k uzavřené betonové VPD)
  • Okruhy: SEVER (05 – levé, 23 – pravé), výška letu po okruhu 200 m
  • Frekvence: 122,205 MHz, volací značka: CHEB RADIO
  • Radionavigační zařízení: VOR/DME OKG 115,700 MHz, 520 m GEO 260° od ARP
  • Provozovatel: Aeroklub Karlovy Vary, z.s., VLP Tomáš Rota, tel. +420 603 776 762
  • Provozní doba: 15 APR - 5 OCT SAT, SUN, HOL 0700-1400, jinak OR 24 HR předem

     

Pohled na VPD od SV

Pohled na VPD od jihu

Pohled na VPD od JZ


Okruhy LKCB


Levý okruh 05Pravý okruh 23